alt

התמחות בקשת רחבה של תחומים

מגוון פרוייקטים נבחרים

רכבות

תתי תחומים: רכבות קלות, רכבות כבדות, מסילות, תחנות, הפרדה מפלסית, הארכת רציפים

לגדיש ניסיון רב שנים בניהול פרויקטים רכבתיים: רכבות כבדות-הקמת תחנות, הקמת מסילות חדשות, הפרדות מפלסיות ותכנון רכבות קלות.

חניון חנה וסע 4/9-הר חומה
רכבות
חניון חנה וסע 4/9-הר חומה
הקמת חניון חנה וסע 4/9- הר חומה
הרכבת הקלה בירושלים
רכבות
הרכבת הקלה בירושלים
ניהול התכנון, הביצוע והפיקוח, של פינוי התוואי בקו האדום למעבר הרכבת הקלה בירושלים.
קו סגול-רכבת קלה-ירושלים
רכבות
קו סגול-רכבת קלה-ירושלים
ניהול הקו הסגול של הרכבת הקלה בירושלים, בשלב התכנון המוקדם.
קו כחול רכבת קלה – ירושלים
רכבות
קו כחול רכבת קלה – ירושלים
לאורך הקו הכחול גדיש נבחרה לנהל ולתכנן שני מקטעים בדרך חברון, חנה וסע נחל שורק, וחנה וסע הר חומה
הארכת רציפים
רכבות
הארכת רציפים
ניהול התכנון המוקדם והמפורט של הארכת רציפים במספר תחנות
הפרדה מפלסית 24
רכבות
הפרדה מפלסית 24
הפרדה מפלסית בן מסילת החוף לבין כביש בסמוך למושב אביחיל במקום מפגש 24
הפרדה מפלסית 15
רכבות
הפרדה מפלסית 15
ניהול הביצוע של הפרדה מפלסית במסגרת פרויקט בטיחותי של רכבת ישראל.
מסילת הרכבת לוד – רחובות – אשדוד – אשקלון
רכבות
מסילת הרכבת לוד – רחובות – אשדוד – אשקלון
גדיש נבחרה לניהול תכנון, ביצוע ופיקוח על שיקום שדרוג והכפלת המסילה בקו בין לוד לאשקלון
תחנת האוניברסיטה ת"א
רכבות
תחנת האוניברסיטה ת"א
ניהול הביצוע של תחנה תת קרקעית ממוחשבת, בשטח של כ-800 מ״ר עם קדמת הטכנולוגיה והמערכות המודרניות, ובנוסף 250 מ״ר של רציפים