alt

התמחות בקשת רחבה של תחומים

מגוון פרוייקטים נבחרים

ייעוץ ניטור ובקרה הנדסית

תתי תחומים: שירותי PMO, יעוץ וניטור, בקרה הנדסית

צוות המהנדסים בקבוצה כולל מהנדסים אזרחים ומהנדסי תעשיה וניהול. הצוות מעניק ללקוחות גדיש מגוון שירותי ניטור ובקרה, המאפשרים קבלת תמונת מצב עדכנית בזמן אמת, תוך מעקב על לוחות הזמנים, תקציבים, איכות ועוד. השירותים כוללים בקרה הנדסית, יעוץ וניטור ושירותי PMO.