alt

התמחות בקשת רחבה של תחומים

מגוון פרוייקטים נבחרים

בנייה למגזר הפרטי

תתי תחומים: מגורים, מלונאות, מרכזים מסחריים, מחסנים לוגיסטים, מפעלים

לאורך השנים גדיש ניהלה פרויקטים רבים בבניה למגזר הפרטי בכל רחבי המדינה: פרויקטים של בניה למגורים, בתי מלון מפוארים, מרכזים מסחריים, מרכזים לוגיסטים , מפעלים ועוד.