alt

חברה מנהלת ומתכננת

שכונת שחמון 2-אילת

גדיש נבחרה לקחת חלק חשוב בפרויקט הקמת שכונת מגורים בגבולות השטח שבין נחל שחמון בצפון לרובע 6 בדרום בצידה המזרחי רצועת החוף הדרומי לעיר אילת. רובע 2 מהווה חלק משכונת שחמון ובו מתוכננות 460 יחידות דיור.
הבינוי בשכונה תוכנן תוך התחשבות בטופוגרפיה המיוחדת של השכונה, שני וואדיות עמוקים החודרים לעומק השטח וביניהם קיימות שלוש שלוחות.
שטח הוואדיות יהיה פארק המשתפל לעבר חוף הים (חוף הדקל וחוף החשמל). העבודות כוללות, עבודות עפר, תשתיות תת קרקעיות, כבישים , שצפ"ים ופיתוח סופי לאיכלוס.

  • שרות: ניהול תכנון, ביצוע ופיקוח
  • מזמין עבודה: חכ"א אילת
  • היקף כספי: כ-100 מיליון ₪
  • סטטוס: בביצוע
  • שנים: 2018 - 2024
  • עיר: אילת

פרוייקטים נבחרים בתחום

אזור תעשייה נ.ע.ם
חברה מנהלת ומתכננת
אזור תעשייה נ.ע.ם
גדיש נבחרה כחברה מנהלת מטעם משרד הכלכלה לפיתוח אזור התעשייה
פיתוח פרויקטים בתחום התחבורה ביישובי מיעוטים
חברה מנהלת ומתכננת
פיתוח פרויקטים בתחום התחבורה ביישובי מיעוטים
"חברה מפקחת" מטעם משרד התחבורה, על מגוון פרויקטים תחבורתיים, ביישובי מיעוטים
מתחם תעסוקה גלילות צפון
חברה מנהלת ומתכננת
מתחם תעסוקה גלילות צפון
מתחם תעסוקה גלילות צפון המשתרע על שטח של מעל 700 דונם ומתוכנן להקמת בנייני משרדים עתירי ידע ומסחר
רובע 12 בעיר ערד
חברה מנהלת ומתכננת
רובע 12 בעיר ערד
חברה מנהלת לפיתוח רובע 12 בעיר ערד
ביר אל מכסור
חברה מנהלת ומתכננת
ביר אל מכסור
חברה מנהלת מטעם רמ"י להקמת שכונת מגורים בת 720 יח"ד ומתחם תעשייה קלה ומלאכה
פרויקט שכונות דרומיות-מיתר
חברה מנהלת ומתכננת
פרויקט שכונות דרומיות-מיתר
גדיש נבחרה לתכנן את הרחבת הישוב ע"י פיתוח קרקע למגורים בהיקף של 1,077 דונם
אזור תעשייה אלון תבור
חברה מנהלת ומתכננת
אזור תעשייה אלון תבור
"חברה מנהלת" מטעם משרד הכלכלה, לפיתוח כ- 50 אזורי תעשייה בצפון.
אזור תעשייה עמק שרה
חברה מנהלת ומתכננת
אזור תעשייה עמק שרה
"חברה מנהלת" מטעם משרד הכלכלה, לפיתוח אזורי תעשייה
מנהלת רשת המטרו-"מיטב"
חברה מנהלת ומתכננת
מנהלת רשת המטרו-"מיטב"
מנהלת רשת המטרו-"מיטב"
חושבים שאנחנו נתאים לפרויקט שלכם?
צרו אתנו קשר