alt

חברה מנהלת ומתכננת

פרויקט שכונות דרומיות-מיתר

גדיש נבחרה לתכנן את הרחבת הישוב ע"י פיתוח קרקע למגורים בהיקף של 1,077 דונם. שכונת המגורים כוללת 816 יחידות דיור בחלוקה ל- 2 מתחמים עיקריים המופרדים ביובלים של נחל חברון וביער, שטחי מסחר, מבנים, מוסדות ציבור ושצ"פים.

במסגרת התכנון בוצע: תאום מול קק"ל ומוסד התכנון לעניין גריעת יער מתמ"א 22 ואיתור שטח חלופי, עריכת נספחים לביטול מט"ש קיים ותאום מול משרד הבריאות לפתרון קצה חלופי, ביטול תכנית מאושרת לאתר פסולת, עריכת מענה להתנגדויות שהוגשו לתכנית והצגתו בדיוני ועדת המשנה להתנגדויות.

  • שרות: חברה מתכננת
  • מזמין עבודה: רמ"י
  • היקף כספי: 500 מיליון ₪
  • סטטוס: הסתיים
  • שנים: 2015 - 2019
  • עיר: מיתר

פרוייקטים נבחרים בתחום

מתחם תעסוקה גלילות צפון
חברה מנהלת ומתכננת
מתחם תעסוקה גלילות צפון
מתחם תעסוקה גלילות צפון המשתרע על שטח של מעל 700 דונם ומתוכנן להקמת בנייני משרדים עתירי ידע ומסחר
ביר אל מכסור
חברה מנהלת ומתכננת
ביר אל מכסור
חברה מנהלת מטעם רמ"י להקמת שכונת מגורים בת 720 יח"ד ומתחם תעשייה קלה ומלאכה
אזור תעשייה אלון תבור
חברה מנהלת ומתכננת
אזור תעשייה אלון תבור
"חברה מנהלת" מטעם משרד הכלכלה, לפיתוח כ- 50 אזורי תעשייה בצפון.
אזור תעשייה נ.ע.ם
חברה מנהלת ומתכננת
אזור תעשייה נ.ע.ם
גדיש נבחרה כחברה מנהלת מטעם משרד הכלכלה לפיתוח אזור התעשייה
רובע 12 בעיר ערד
חברה מנהלת ומתכננת
רובע 12 בעיר ערד
חברה מנהלת לפיתוח רובע 12 בעיר ערד
מנהלת רשת המטרו-"מיטב"
חברה מנהלת ומתכננת
מנהלת רשת המטרו-"מיטב"
מנהלת רשת המטרו-"מיטב"
שכונת שחמון 2-אילת
חברה מנהלת ומתכננת
שכונת שחמון 2-אילת
הקמת רובע 2 המהווה חלק משכונת שחמון ובו מתוכננות 460 יחידות דיור.
אזור תעשייה עמק שרה
חברה מנהלת ומתכננת
אזור תעשייה עמק שרה
"חברה מנהלת" מטעם משרד הכלכלה, לפיתוח אזורי תעשייה
פיתוח פרויקטים בתחום התחבורה ביישובי מיעוטים
חברה מנהלת ומתכננת
פיתוח פרויקטים בתחום התחבורה ביישובי מיעוטים
"חברה מפקחת" מטעם משרד התחבורה, על מגוון פרויקטים תחבורתיים, ביישובי מיעוטים
חושבים שאנחנו נתאים לפרויקט שלכם?
צרו אתנו קשר