alt

בנייה למגזר הפרטי

מלון דריסקו

גדיש נבחרה לניהול התכנון, ניהול הביצוע ופיקוח של ״מלון דריסקו" המהווה את אחד מציוני הדרך החשובים בהתפתחות יפו במחצית השנייה של המאה ה-19 בהיותו המלון הראשון מחוץ לחומות העיר. המלון, במקור "לה גראנד הוטל", הוקם בשנת 1886 על ידי האחים ג'ורג' וג'ון דריסקו, מחלוצי המושבה האמריקאית. המלון מוקם ממחוץ לחומות יפו, ויועד במקור לאירוח צליינים בדרכם לעיר הקודש.

  • שרות: ניהול תכנון , ניהול ביצוע ופיקוח
  • מזמין עבודה: ויתניה, המושבה האמריקאית החדשה, אור-של החזקות בע"מ
  • היקף כספי: 29 מיליון שקלים
  • סטטוס: הסתיים
  • שנים: 2017 - 2019
  • עיר: יפו