alt

תשתיות

כביש 6 – חוצה ישראל

גדיש נבחרה לניהול הביצוע של כביש אגרה ראשון בישראל במימון יזם פרטי – חברת “דרך הארץ״, במתכונת .BOT אורך קטע הכביש הינו כ-28 ק״מ וכולל 6 מחלפים, 29 גשרים ומעבירי מים שבוצעו בשיטות שונות, שתי מנהרות, ברוחב 18 מ׳ כל אחת ובאורך  כולל של 910 מ׳.

בכביש הותקנו מערכות שליטה ובקרה ייחודיות, מהמתקדמות בעולם, המקושרות למרכז הבקרה של הכביש במחלף נחשונים. גדיש נבחרה לנהל את ביצוע הכביש, כולל תיאום עבודה עם עשרות קבלני משנה שעבדו בו זמנית בשטח ופיקוח על בקרת האיכות בפרויקט.

  • שרות: ניהול ביצוע
  • מזמין עבודה: דרך ארץ
  • היקף כספי: כ-670 מיליון דולר
  • סטטוס: הסתיים

פרוייקטים נבחרים בתחום

גשר המיתרים בירושלים
תשתיות
גשר המיתרים בירושלים
גדיש נבחרה לקחת חלק חשוב ביצירת אחד מסמליה החדשים של העיר ירושלים - בניית גשר המיתרים המשמש את הרכבת הקלה בין רח׳ יפו ושד׳ הרצל
חיבורי נמל המפרץ
תשתיות
חיבורי נמל המפרץ
מינהלת מטעם חברת נמלי ישראל, התפקיד כולל ניהול של 4 חברות ניהול ב- 4 מקטעי ביצוע
אופני דן
תשתיות
אופני דן
אופני דן הינו פרויקט "ירוק" ובעל חשיבות לאומית, שמטרתו ניהול סלילת נתיבי האופניים הבינעירוניים בגוש דן הכולל 10שבילי אופניים.
גשר הרלינג
תשתיות
גשר הרלינג
תכנון וניהול הביצוע של גשר הרלינג שיחבר בין דרך אם המושבות לרחוב הלח"י בבני ברק, מעל מסילות הרכבת.
שכונת "הפארק" בבאר שבע
תשתיות
שכונת "הפארק" בבאר שבע
ניהול הביצוע והפיקוח על הקמת שכונת מגורים חדשה הממוקמת על פארק נחל באר שבע, בגבולה הדרומי של העיר וכוללת כ- 4000 יח"ד. שטח התכנית כ- 1,150 דונם.
שדרוג ופיתוח רחובות בירושלים
תשתיות
שדרוג ופיתוח רחובות בירושלים
קבוצת גדיש נבחרה לקחת חלק משדרוג ופיתוח רחובתיה של העיר ירושלים
כביש 9
תשתיות
כביש 9
ניהול תכנון ביצוע ופיקוח על הקמת הכביש המהווה כניסה מערבית נוספת לירושלים, מחבר את כביש ארצי מס׳ 1 ממוצא ועד לשכונת רמות שלמה בצפון העיר.
מהיר לעיר
תשתיות
מהיר לעיר
ניהול התכנון והביצוע עבור חברת נתיבי איילון בפרוייקט "מהיר לעיר" במספר ערים- כפר סבא, רעננה, הוד השרון
פיתוח יישובי מזרח לכיש
תשתיות
פיתוח יישובי מזרח לכיש
גדיש נבחרה לקחת חלק חשוב בפיתוח יישובי מזרח לכיש לטובת מפוני "גוש קטיף"
הקמת שכונות בביתר עילית-אפרת
תשתיות
הקמת שכונות בביתר עילית-אפרת
הרחבת היישובים ביתר עילית ואפרת כ- 8,833 יח"ד בניה רוויה ובנה ביתך.
מאגר מים ניצנים
תשתיות
מאגר מים ניצנים
ניהול ביצוע ופיקוח על הקמת מאגר מים ניצנים.
חושבים שאנחנו נתאים לפרויקט שלכם?
צרו אתנו קשר