alt

ניהול סטטוטורי

באר גנים

גדיש נבחרה לקחת חלק בהקמת באר גנים, יישוב חדש שהוקם על ידי משרד הבינוי והשיכון עבור תושבים שפונו במסגרת תכנית ההתנתקות בקיץ 2005. היישוב נמצא צפונית לאשקלון. היישוב תוכנן בתבנית של 13 אשכולות המונים בסך הכל 1,000 מגרשים, כשבמרכז כל אשכול ממוקמים גני ילדים, בתי כנסת ומועדוני נוער. במרכז היישוב כולו הוקמו מבני הציבור המשותפים כגון מתנ"ס, אולם ספורט ובית ספר.

  • שרות: ניהול סטטוטורי, ניהול תכנון, ניהול ביצוע ופיקוח
  • מזמין עבודה: משרד הבינוי והשיכון
  • היקף כספי: כ-600 מיליון ₪
  • סטטוס: הסתיים
  • שנים: 2008 - 2014
  • עיר: באר גנים