alt

חברה מנהלת ומתכננת

אזור תעשייה אלון תבור

גדיש נבחרה כחברה מנהלת מטעם משרד הכלכלה לפיתוח כ- 50 אזורי תעשייה בצפון,כולל ניהול תכנון תב"עות, ניהול תכנון מפורט וניהול הביצוע.
פעילויות עיקריות באזור תעשייה אלון תבור:השלמת ייצוב מדרון יקבי כרמל, השלמות פיתוח נופי באזור הקיים/המאוכלס, עב' קדם פיתוח בהרחבה א',תכנון תב"ע להרחבה ב', תכנון תב"עות (בריכות קדם, תחנת שאיבה לביוב, שצ"פים ובריכת מים)

  • שרות: חברה מנהלת
  • מזמין עבודה: משרד הכלכלה
  • היקף כספי: כ- 120 מש"ח
  • סטטוס: בביצוע
  • שנים: מ- 2006 - היום
  • עיר: מועצה אזורית עמק יזרעאל

פרוייקטים נבחרים בתחום

אזור תעשייה עמק שרה
חברה מנהלת ומתכננת
אזור תעשייה עמק שרה
"חברה מנהלת" מטעם משרד הכלכלה, לפיתוח אזורי תעשייה
שכונת שחמון 2-אילת
חברה מנהלת ומתכננת
שכונת שחמון 2-אילת
הקמת רובע 2 המהווה חלק משכונת שחמון ובו מתוכננות 460 יחידות דיור.
מתחם תעסוקה גלילות צפון
חברה מנהלת ומתכננת
מתחם תעסוקה גלילות צפון
מתחם תעסוקה גלילות צפון המשתרע על שטח של מעל 700 דונם ומתוכנן להקמת בנייני משרדים עתירי ידע ומסחר
ביר אל מכסור
חברה מנהלת ומתכננת
ביר אל מכסור
חברה מנהלת מטעם רמ"י להקמת שכונת מגורים בת 720 יח"ד ומתחם תעשייה קלה ומלאכה
פרויקט שכונות דרומיות-מיתר
חברה מנהלת ומתכננת
פרויקט שכונות דרומיות-מיתר
גדיש נבחרה לתכנן את הרחבת הישוב ע"י פיתוח קרקע למגורים בהיקף של 1,077 דונם
פיתוח פרויקטים בתחום התחבורה ביישובי מיעוטים
חברה מנהלת ומתכננת
פיתוח פרויקטים בתחום התחבורה ביישובי מיעוטים
"חברה מפקחת" מטעם משרד התחבורה, על מגוון פרויקטים תחבורתיים, ביישובי מיעוטים
רובע 12 בעיר ערד
חברה מנהלת ומתכננת
רובע 12 בעיר ערד
חברה מנהלת לפיתוח רובע 12 בעיר ערד
אזור תעשייה נ.ע.ם
חברה מנהלת ומתכננת
אזור תעשייה נ.ע.ם
גדיש נבחרה כחברה מנהלת מטעם משרד הכלכלה לפיתוח אזור התעשייה
חושבים שאנחנו נתאים לפרויקט שלכם?
צרו אתנו קשר