alt

ניהול סטטוטורי

שדה התעופה המתפנה באילת

גדיש נבחרה לניהול תכנון וניהול ביצוע הקמת שכונה ומלונות בשטח שדה תעופה המתפנה באילת בשטח של  277 דונם. הפרויקט כולל: עבודות תשתיות, מערכות ופיתוח באזור השימושים הזמניים בשדה התעופה הישן באילת.

הקמת שכונה ומלונאות ובשטח שדה תעופה מתפנה עבודות עפר, ביצוע מערכות תת"ק, סלילת כבישים, שצ"פים, העתקת מערכות, הסטה של כבישים קיימים, עבודה מול גורמי תשתית חיצוניים (חח"י, רשות העתיקות, מקורות, הוט, סלקום, בזק ועוד)

  • שרות: ניהול תכנון וביצוע פיקוח
  • מזמין עבודה: חכ"א
  • היקף כספי: 190 מיליון ש"ח
  • סטטוס: בביצוע
  • שנים: 2019 - 2024
  • עיר: אילת