alt

ניהול סטטוטורי

פארק היין זכרון יעקב

התכנית חלה באזור בקעת הנדיב בשטח של כ- 606 דונם. מטרת התכנית הקמת אזור משולב הכולל מתחמי תיירות ונופש, מלונאות, שטחי לתעסוקה (יקבים), מתחם למגורים ושטחים פתוחים לפיתוח.

  • שרות: תב"ע
  • מזמין עבודה: רמ"י
  • אומדן ביצוע: 200 מיליון
  • סטטוס: מתן תוקף
  • שנים: 2004 - 2019
  • עיר: זכרון יעקב