alt

לקוחותינו נהנים ממתן שירותים כוללים

תחת קורת גג אחת

מומחים לשירותי PMO

שירותי PMO (Project Management Officer) כוללים: מתן תמיכה ניהולית, בקרה ומעקב למנהלי הפרויקטים ולמזמיני העבודה. במסגרת השירותים: תכנון תקציבי, טבלת שליטה/מעקב אחר פרויקטים, ריכוז נתונים תקופתי הכולל לוחות זמנים, תקציב, תפוקות ותוצרים וניהול איכות.
alt

מה כולל שרות החברה

מתן תמונת מצב עדכנית, בכל רגע נתון, לגבי עלות ומשך הפרויקט.
בקרה שוטפת תוך חתירה לחיסכון בעלויות הפרויקט ולקיצור בלו"ז.
אינטגרציה של כלל החלקים, ווידוא שהתכולה תעמוד באיכות הנדרשת, בלו"ז ובתקציב הפרויקט.
הכנת טבלאות מעקב חשבונות, למזמין העבודה.
בקרה תקציבית.
בניה והכנת לוחות זמנים.
בקרת אומדנים.
הכנת דו"חות חודשים.
ביצוע אינטגרציה בטבלת שליטה של כלל רכיבי הפרויקט, לקבלת תמונת מצב ברורה בזמן אמת וקבלת החלטות מהירה.
פתיחת פעילויות, הזנת חשבונות והכנת ניתוחי שכר במערכות המידע של המזמין.
ביצוע מעקבי סטטוס שוטפים.

היתרונות שלנו

  • ידע והיכרות עם מערכות המידע השונות של מזמיני העבודה – ניסיון עבודה עם מגוון גופים גדולים, מעניק לגדיש בקיאות במערכות המידע השונות, דבר החוסך זמן רב ומייעל את העבודה בפרויקט.
  • צוות מהנדסים מנוסה ומקצועי – הכולל מהנדסי תעשיה וניהול ומהנדסים אזרחים.
  • שילוב יוצא דופן – של מהנדסי תעשיה וניהול עם צוות מהנדסים אזרחים מנוסה, המקנה יתרון של הבנה עמוקה יותר של צרכי הלקוח, העשרה והפריה הדדית, פתרון בעיות, והסתכלות רחבה ומקצועית יותר.