alt

לקוחותינו נהנים ממתן שירותים כוללים

תחת קורת גג אחת

מומחים בניהול תכנון

לקבוצת גדיש ניסיון וידע רב בניתוח והכנת חומר הנדסי הנדרש להקמת פרויקט. ניהול התכנון מתבצע החל משלב הגדרת צורך פרוגרמתי, דרך ניהול קבוצת מתכננים ויועצים, הכנת חוברת מכרז וכלה בפיקוח העליון במהלך הביצוע. היכולת של קבוצת גדיש לשלב בין כל הצוותים והצרכים הייחודיים של הלקוח, מאפשרת לה לתכנן מיזמים מורכבים, תוך מתן שירות מקיף וכולל תחת קורת גג אחת.
alt

מה כולל שרות החברה

גדיש מספקת פתרון המקיף את כל צרכי הלקוח בתחום:

הגדרת צורך פרוגרמתי – כתיבת אפיון פרויקט בהתאם להגדרות וצורכי הלקוח.

ניהול צוותי מתכננים ויועצים – ניהול ישיבות קידום תכנון עם צוותים מקצועיים שונים, מעקב אחר התקדמות התכנון בהתאם ללו"ז, הקפדה על עמידה בתקציב ובאיכות התכנון ועוד.

הכנת חוברת מכרז – הכנת מסמכי מכרז קבלני לביצוע, פנייה לקבלת הצעות מחיר, יצירת חוזה משפטי מול הקבלן, מפרט טכני מיוחד כולל אופני מדידה, כתב כמויות ואומדן עלויות.

פיקוח עליון במהלך הביצוע – מנהל הפרויקט ממשיך ללוות ולתת מענה לפרויקט עד להשלמת הביצוע ומסירתו ללקוח.

היתרונות שלנו

  • הון אנושי: מנהלי פרויקטים ותיקים ומנוסים המעניקים ללקוחות מהידע הרב שצברו ומהניסיון העשיר שלהם בניהול התכנון והביצוע של פרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות.
  • המשכיות: השאיפה לשילובם של מנהלי הפרויקט בשלב התכנון כמנהלי פרויקט גם בשלב ניהול הביצוע, מסייעת במתן פתרונות בשלב התכנון לבעיות שעשויות להופיע בשלב הביצוע ומונעת מצב של החלפת מנהל פרויקט במהלכו.
  • מאגר ספקים: גדיש מנהלת מאגר גדול של בעלי מקצוע מובילים מכל התחומים אותם היא מדרגת בהתאם לביצועיהם בפרויקטים קודמים בתחומים שונים. יתרון זה מאפשר להתאים ללקוח את נותני השירותים המתאימים בהתבסס על ניסיון קודם.