alt

לקוחותינו נהנים ממתן שירותים כוללים

תחת קורת גג אחת

מומחים בייעוץ ניטור ובקרה הנדסית

ייעוץ ניטור ובקרה הנדסית, מאפשרים למזמין העבודה, מעקב ובקרה אחר התקדמות היבטים הנדסיים של הפרויקט. שילוב היכולות של קבוצת גדיש, מאפשר ביצוע בקרה הנדסית מקיפה ומיטבית. הניסיון והמתודולוגיות שצברה גדיש, הן בתחומי ההנדסה האזרחית והן בתחומי הבקרה, ממגוון רחב של פרויקטים הנדסיים שביצעה עד היום, יוצרים שילוב יכולות ייחודי המבטיח את המיטב משני העולמות
alt

מה כולל שרות החברה

מתן תמונת מצב עדכנית למזמין העבודה, בכל רגע נתון, לגבי התקדמות הפרויקט, תכולת העבודה, עלות ומשך הפרויקט.

ניטור ובקרה על תכולת העבודה שתוכננה ועל עמידה בהתחייבויות החוזיות של גורמי הביצוע: קבלנים, מתכננים, יועצים וכו׳.

ניטור ובקרה על עמידה במסגרת התקציבית ושמירה על לוח הזמנים המתוכנן של הפרויקט.

בדיקת חריגים.

ייעוץ ומתן המלצות, בזמן אמת, למזמין העבודה, לגבי כלל מרכיבי הפרויקט.

היתרונות שלנו

  • ידע והיכרות עם מערכות מחשוב שונות: בזכות עבודה עם מגוון לקוחות גדולים ומבחר סוגי פרויקטים, צברה גדיש בקיאות במערכות השונות, יתרון החוסך זמן רב ומייעל את העבודה בכל פרויקט.
  • פריסה גאוגרפית נרחבת ומענה מהיר: הודות לעבודה על מגוון פרויקטים בו זמנית בכל רחבי הארץ, יש לגדיש יכולת לתת מענה בכל רגע נתון.
  • מהנדסים מנוסים במגוון דיסציפלינות: לגדיש מגוון רחב של מהנדסים בעלי מומחיות בתחומי הנדסה אזרחית ותחומי הנדסה נוספים ומגוונים.