תפריט
פרוייקטים

כבישים וגשרים

גשר המיתרים בירושלים

בנית גשר מעבר לרכבת קלה בין רח׳ יפו ושד׳ הרצל ללא הפרעה לכניסה לעיר. מתכנן הגשר סנטיאגו קלטרבה נודע בעיקר בגשרים הרבים שתיכנן בשווייץ, בספרד ובאוסטריה. גשר קלטרבה גשר קשתי בעל 3 רדיוסים, אורכו כ-360 מ׳, מפתחו ללא עמודים כ-140 מ׳, משקלו מוערך בכ-4000 טון והוא מכיל 70 כבלים אקמנטריים, 100 כולנסאות (מיקרופייל) ו-4,000 טון ברזל. מורכבות הקמתו כללה עבודות מקדימות לביצוע תשתית, ביצוע הסדרי תנועה, אפשרויות גישה להולכי רגל וטיפול בתושבים לאור קירבת בתי מגורים לאתר ננקטו אמצעים מקסימליים למזער פגיעה באיכות חיי התושבים. הגשר הוזמן על ידי משרד התחבורה, עירית ירושלים וחברת מוריה, היקף הפרוייקט כ-250 מ׳ ש”ח.

מחלף בן שמן

אורכו של המחלף מצפון לדרום - 2 ק״מ וממזרח למערב-1.5 ק״מ. המחלף כולל שישה גשרים ששניים מהם כפולים. עבודות העפר במחלף מסתכמות בכ-900,000 מ״ק חפירה וכ-500,000 מ״ק מילוי. נבנו תעלות בטון באורך של כ-3,800 והוקמו קירות תמך בגבהים של עד 12 מ׳ ובאורך כולל של 1,500 מ׳. שטח הכבישים במחלף כ-250,000 מ״ר.

כביש 65

מטרתו להסיט את התנועה העוברת מהשפלה לעמק יזרעאל ועושה את דרכה דרך העיר עפולה. קבוצת גדיש פיקחה על הפרוייקט עבור מע״צ, אורך הכביש כ-9 ק״מ ועלותו כ-48 מליון ש״ח.

מחלף אשדוד

ניהלנו עבור מע״צ את הקמת חלק ממחלף אשדוד. העבודה במקום כללה הקמת שלושה גשרים ותיאומים מול רשויות בזק, חברת חשמל וכו׳. היקף העבודות במחלף כ-40 מליון ש״ח.

כביש 6 - חוצה ישראל

כביש אגרה ראשון בישראל במימון יזם פרטי - חברת “דרך הארץ״, במתכונת BOT. הקטע באורך של כ-28 ק״מ כולל שישה מחלפים, 29 גשרים ומעבירי מים שבוצעו בשיטות שונות, שתי מנהרות, ברוחב 18 מ׳ כל אחת ובאורך אורך כולל של 910 מ׳. בכביש הותקנו מערכות שליטה ובקרה ייחודיות, מהמתקדמות בעולם, המקושרות למרכז הבקרה של הכביש במחלף נחשונים. הקבוצה ניהלה את הביצוע, כולל תיאום העבודה עם עשרות קבלני משנה שעבדו בו זמנית בשטח ופיקוח על בקרת האיכות בפרוייקט. עלות הקטע שבניהולנו כ-670 מליון דולר.

כביש 9

מהווה כניסה מערבית נוספת לירושלים, מחבר את כביש ארצי מס׳ 1 ממוצא ועד לשכונת רמות שלמה בצפון העיר. הכביש שאורכו כ-4.8 ק״מ הוא דו מסלולי ודו נתיבי, והוא כולל: 2 מחלפים מורכבים, 6 גשרים ו- 2 מנהרות באורך כולל של 700 מ׳, שבוצעו באמצעות כרסום תוך תימוך בעזרת ברגי סלע ובטון מותז עם גמר בטון יצוק בתבנית. בניית הגשרים במחלף נעשתה באמצעות מתקן הרכבה עילי “גנטרי״. השימוש במתקן אפשר את הרכבת אלמנטי הגשר מעל מדרונות עמק הארזים התלולים ובהפרשי גובה של כ-40 מ׳. ביצוע העבודה בשיטה זאת הבטיח שמירה על הטבע והסביבה שלאורך הפרוייקט. הפרוייקט הוזמן מטעם משרד התחבורה, עיריית ירושלים וחברת מוריה, היקף הפרוייקט כ-500 מליון ש”ח.

גשר המיתרים בירושלים

בנית גשר מעבר לרכבת קלה בין רח׳ יפו ושד׳ הרצל ללא הפרעה לכניסה לעיר. מתכנן הגשר סנטיאגו קלטרבה נודע בעיקר בגשרים הרבים שתיכנן בשווייץ, בספרד ובאוסטריה. גשר קלטרבה גשר קשתי בעל 3 רדיוסים, אורכו כ-360 מ׳, מפתחו ללא עמודים כ-140 מ׳, משקלו מוערך בכ-4000 טון והוא מכיל 70 כבלים אקמנטריים, 100 כולנסאות (מיקרופייל) ו-4,000 טון ברזל. מורכבות הקמתו כללה עבודות מקדימות לביצוע תשתית, ביצוע הסדרי תנועה, אפשרויות גישה להולכי רגל וטיפול בתושבים לאור קירבת בתי מגורים לאתר ננקטו אמצעים מקסימליים למזער פגיעה באיכות חיי התושבים. הגשר הוזמן על ידי משרד התחבורה, עירית ירושלים וחברת מוריה, היקף הפרוייקט כ-250 מ׳ ש”ח.

מחלף בן שמן

אורכו של המחלף מצפון לדרום - 2 ק״מ וממזרח למערב-1.5 ק״מ. המחלף כולל שישה גשרים ששניים מהם כפולים. עבודות העפר במחלף מסתכמות בכ-900,000 מ״ק חפירה וכ-500,000 מ״ק מילוי. נבנו תעלות בטון באורך של כ-3,800 והוקמו קירות תמך בגבהים של עד 12 מ׳ ובאורך כולל של 1,500 מ׳. שטח הכבישים במחלף כ-250,000 מ״ר.

כביש 65

מטרתו להסיט את התנועה העוברת מהשפלה לעמק יזרעאל ועושה את דרכה דרך העיר עפולה. קבוצת גדיש פיקחה על הפרוייקט עבור מע״צ, אורך הכביש כ-9 ק״מ ועלותו כ-48 מליון ש״ח.

מחלף אשדוד

ניהלנו עבור מע״צ את הקמת חלק ממחלף אשדוד. העבודה במקום כללה הקמת שלושה גשרים ותיאומים מול רשויות בזק, חברת חשמל וכו׳. היקף העבודות במחלף כ-40 מליון ש״ח.

כביש 6 - חוצה ישראל

כביש אגרה ראשון בישראל במימון יזם פרטי - חברת “דרך הארץ״, במתכונת BOT. הקטע באורך של כ-28 ק״מ כולל שישה מחלפים, 29 גשרים ומעבירי מים שבוצעו בשיטות שונות, שתי מנהרות, ברוחב 18 מ׳ כל אחת ובאורך אורך כולל של 910 מ׳. בכביש הותקנו מערכות שליטה ובקרה ייחודיות, מהמתקדמות בעולם, המקושרות למרכז הבקרה של הכביש במחלף נחשונים. הקבוצה ניהלה את הביצוע, כולל תיאום העבודה עם עשרות קבלני משנה שעבדו בו זמנית בשטח ופיקוח על בקרת האיכות בפרוייקט. עלות הקטע שבניהולנו כ-670 מליון דולר.

כביש 9

מהווה כניסה מערבית נוספת לירושלים, מחבר את כביש ארצי מס׳ 1 ממוצא ועד לשכונת רמות שלמה בצפון העיר. הכביש שאורכו כ-4.8 ק״מ הוא דו מסלולי ודו נתיבי, והוא כולל: 2 מחלפים מורכבים, 6 גשרים ו- 2 מנהרות באורך כולל של 700 מ׳, שבוצעו באמצעות כרסום תוך תימוך בעזרת ברגי סלע ובטון מותז עם גמר בטון יצוק בתבנית. בניית הגשרים במחלף נעשתה באמצעות מתקן הרכבה עילי “גנטרי״. השימוש במתקן אפשר את הרכבת אלמנטי הגשר מעל מדרונות עמק הארזים התלולים ובהפרשי גובה של כ-40 מ׳. ביצוע העבודה בשיטה זאת הבטיח שמירה על הטבע והסביבה שלאורך הפרוייקט. הפרוייקט הוזמן מטעם משרד התחבורה, עיריית ירושלים וחברת מוריה, היקף הפרוייקט כ-500 מליון ש”ח.