תפריט
פרוייקטים

בתי חולים

מחלקת גסטרו בבית חולים העמק בעפולה

הקמת מחלקת גסטרו בבית חולים העמק בעפולה. המחלקה בשטח של כ- 700 מ"ר כוללת בתוכה 3 חדרי פעולות וחדר התאוששות.

בי"ח העמק IVF

מחלקת פוריות האישה בשטח של כ- 600 מ"ר כולל מעבדה נקיה + מע' הקפאת ביציות + חדר ניתוח

מיון בבית חולים נהריה

מחלקה לרפואה דחופה (מיון) – הקמת מבנה ממוגן בשטח של כ- 11,000 מ"ר כולל חדר טראומה, CT , אולמות מיון ומיון ילדים, וכן מחלקה לאישפוז חירום של כ- 100 מיטות

מחלקת גסטרו בבית חולים העמק בעפולה

הקמת מחלקת גסטרו בבית חולים העמק בעפולה. המחלקה בשטח של כ- 700 מ"ר כוללת בתוכה 3 חדרי פעולות וחדר התאוששות.

בי"ח העמק IVF

מחלקת פוריות האישה בשטח של כ- 600 מ"ר כולל מעבדה נקיה + מע' הקפאת ביציות + חדר ניתוח

מיון בבית חולים נהריה

מחלקה לרפואה דחופה (מיון) – הקמת מבנה ממוגן בשטח של כ- 11,000 מ"ר כולל חדר טראומה, CT , אולמות מיון ומיון ילדים, וכן מחלקה לאישפוז חירום של כ- 100 מיטות