תפריט
פרוייקטים

בינוי ערים והתחדשות עירונית

לוד איזור תעסוקה

התכנית בשטח של 1600 דונם. מטרתה הרחבת אזור התעשיה הצפוני בלוד ע"י יעוד שטחים לאזור תעסוקה א', אזור תעסוקה ב', שטח לבניני ציבור, תחנת רכבת, מסילת רכבת, בית עלמין, שטח ציבורי פתוח, אזור נחל וסביבותיו, אזור לפנוי מטרדים מהמושבים, תחנת מעבר פסולת, רצועה נופית, מתקן תחמ"ש ודרכים. התכנית כוללת הסדרת מחלף חדש בדרך מס' 40 הסדרת מעברים דו מפלסיים בחציות של מסילות הרכבת.

לוד מגורים

שינוי יעוד משטח חקלאי למטרת תכנון שכונת מגורים בשטח של 250 דונם הכוללת 343 יח"ד, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים. והתווית רשת דרכים, חניות, תחנת רכבת, ומעבר דו מפלסי מעל לרכבת.

הרצליה מעונות שרה

שיפור תנאי הדיור בשכונת מעונות שרה באמצעות קביעת הוראות להרחבות דיור,קביעת אזור מגורים מיוחד,קביעת הוראות לשטחים ציבוריים ולשימוש בקומות קרקע.

פארק היין זכרון יעקב

התכנית חלה באזור בקעת הנדיב בשטח של כ 606 דונם. מטרת התכנית הקמת אזור משולב הכולל מתחמי תיירות ונופש, מלונאות, שטחי לתעסוקה (יקבים), מתחם למגורים ושטחים פתוחים לפיתוח.

פינוי בינוי בנימינה גבעת חן

יצירת תכנית ל"התחדשות עירונית" ע"י פינוי המבנים הקיימים ובנית מבנים חדשים בהיקף של כ 384 יח"ד בעשרה מגרשים חדשים. כל זאת במטרה לשפר את איכות החיים של התושבים בשכונה ולהביא לניצול יעיל יותר של הקרקע.

קרית אריה אזור תעסוקה

שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור תעסוקה מעורב,שטחים ציבוריים, דרכים, מסוף תחבורה ציבורית, מסוף רכבת, אזור ספורט ועוד.

ראש העין כביש עורקי

התכנית בשטח של כ 640 דונם. מטרתה- קביעת זכות דרך ליצירת דרך עורקית עירונית המחברת בין השכונות הדרום-מזרחיות של ראש העין ובינן לבין דרך מס' 5 ודרך מס' 444. כמו כן, תכנון מחלף במפגש הכביש העורקי עם דרך מס' 5 ותכנון צומת או מחלף במפגש עם דרך מס' 444 . קביעת הוראות ומגבלות לשימושי דרך, גשרים, מעברים תת קרקעיים, עבודות ניקוז, קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.

ראש העין מתחם A

שינוי יעוד משטח חקלאי לתכנון שכונת מגורים חדשה בראש העין בשטח של 774 דונם ובהיקף של 2460 יח"ד. התכנית כוללת שטחי ציבור, מבני ציבור , שטחי ספורט ועוד.

ראש העין מתחם C

הקמת שכונת מגורים בראש העין (גבעות מזרחיות) בהיקף של 1340 יח"ד בשטח של 300 דונם. התכנית קובעת ייעודי קרקע למגורים, לבניני צבור, מסחר, מגורים מעל חזית מסחרית, שטחים ציבוריים פתוחים, מתקנים הנדסיים, התווית דרכים ומעברים להולכי-רגל. קביעת זכויות והגבלות בניה, קוי בנין, מספר קומות, מספר יח"ד מירביים לכל מגרש ועקרונות בינוי, פיתוח ועיצוב הנוף.

תע"ש השלום

הפיכת מתחם תע"ש לשעבר לשכונת מגורים המשולבת בשטחים פתוחים מגוננים. התכנית כוללת 848 יח"ד בארבעה מגדלי מגורים בני 43 קומות, וכן כוללת מתחם תעסוקה בהיקף של כ 13,000 מ"ר ושטח לבניני ציבור.

עבודות פיתוח בשכונת וייסגל

ביצוע עבודות פיתוח בשכונת וייסגל, סלילת כבישים, מדרכות ותאורה.
היקף חוזה של 3,172,132 ש"ח

לוד איזור תעסוקה

התכנית בשטח של 1600 דונם. מטרתה הרחבת אזור התעשיה הצפוני בלוד ע"י יעוד שטחים לאזור תעסוקה א', אזור תעסוקה ב', שטח לבניני ציבור, תחנת רכבת, מסילת רכבת, בית עלמין, שטח ציבורי פתוח, אזור נחל וסביבותיו, אזור לפנוי מטרדים מהמושבים, תחנת מעבר פסולת, רצועה נופית, מתקן תחמ"ש ודרכים. התכנית כוללת הסדרת מחלף חדש בדרך מס' 40 הסדרת מעברים דו מפלסיים בחציות של מסילות הרכבת.

לוד מגורים

שינוי יעוד משטח חקלאי למטרת תכנון שכונת מגורים בשטח של 250 דונם הכוללת 343 יח"ד, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים. והתווית רשת דרכים, חניות, תחנת רכבת, ומעבר דו מפלסי מעל לרכבת.

הרצליה מעונות שרה

שיפור תנאי הדיור בשכונת מעונות שרה באמצעות קביעת הוראות להרחבות דיור,קביעת אזור מגורים מיוחד,קביעת הוראות לשטחים ציבוריים ולשימוש בקומות קרקע.

פארק היין זכרון יעקב

התכנית חלה באזור בקעת הנדיב בשטח של כ 606 דונם. מטרת התכנית הקמת אזור משולב הכולל מתחמי תיירות ונופש, מלונאות, שטחי לתעסוקה (יקבים), מתחם למגורים ושטחים פתוחים לפיתוח.

פינוי בינוי בנימינה גבעת חן

יצירת תכנית ל"התחדשות עירונית" ע"י פינוי המבנים הקיימים ובנית מבנים חדשים בהיקף של כ 384 יח"ד בעשרה מגרשים חדשים. כל זאת במטרה לשפר את איכות החיים של התושבים בשכונה ולהביא לניצול יעיל יותר של הקרקע.

קרית אריה אזור תעסוקה

שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור תעסוקה מעורב,שטחים ציבוריים, דרכים, מסוף תחבורה ציבורית, מסוף רכבת, אזור ספורט ועוד.

ראש העין כביש עורקי

התכנית בשטח של כ 640 דונם. מטרתה- קביעת זכות דרך ליצירת דרך עורקית עירונית המחברת בין השכונות הדרום-מזרחיות של ראש העין ובינן לבין דרך מס' 5 ודרך מס' 444. כמו כן, תכנון מחלף במפגש הכביש העורקי עם דרך מס' 5 ותכנון צומת או מחלף במפגש עם דרך מס' 444 . קביעת הוראות ומגבלות לשימושי דרך, גשרים, מעברים תת קרקעיים, עבודות ניקוז, קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.

ראש העין מתחם A

שינוי יעוד משטח חקלאי לתכנון שכונת מגורים חדשה בראש העין בשטח של 774 דונם ובהיקף של 2460 יח"ד. התכנית כוללת שטחי ציבור, מבני ציבור , שטחי ספורט ועוד.

ראש העין מתחם C

הקמת שכונת מגורים בראש העין (גבעות מזרחיות) בהיקף של 1340 יח"ד בשטח של 300 דונם. התכנית קובעת ייעודי קרקע למגורים, לבניני צבור, מסחר, מגורים מעל חזית מסחרית, שטחים ציבוריים פתוחים, מתקנים הנדסיים, התווית דרכים ומעברים להולכי-רגל. קביעת זכויות והגבלות בניה, קוי בנין, מספר קומות, מספר יח"ד מירביים לכל מגרש ועקרונות בינוי, פיתוח ועיצוב הנוף.

תע"ש השלום

הפיכת מתחם תע"ש לשעבר לשכונת מגורים המשולבת בשטחים פתוחים מגוננים. התכנית כוללת 848 יח"ד בארבעה מגדלי מגורים בני 43 קומות, וכן כוללת מתחם תעסוקה בהיקף של כ 13,000 מ"ר ושטח לבניני ציבור.

עבודות פיתוח בשכונת וייסגל

ביצוע עבודות פיתוח בשכונת וייסגל, סלילת כבישים, מדרכות ותאורה.
היקף חוזה של 3,172,132 ש"ח