תפריט
דרושים ומכרזים

מכרזים פתוחים

מרכז - 28/2017 - כרמית
השלמת פיתוח, סלילה, גינון ושצפי"ם

חוברת המכרז - PDF
טופס אישור - PDF
תוכניות המכרז - ZIP