תפריט
פעילויות

בינוי ערים

תכנון ערים הינו מקצוע משחר ההיסטוריה והציבילזציה האנושית. תכנון ערים עוסק בארגון המרחב העירוני הפיזי, איתור המקומות הראשיים בעיר ועיצוב החללים המרכזיים שלה, התווית הרחובות, חלוקת הקרקע , מיקום מבני ציבור, מיקום שטחי ציבור פתוחים, איתור שירותים ותשתיות ציבוריות, וכו'. תכנון אזורי עוסק בסביבה רחבה עוד יותר, ברמה פחות מפורטת. תהליך התכנון הינו מרכיב משמעותי להצלחתה של העיר לטווח הארוך ולאיכות החיים של תושביה.