תפריט
פעילויות

ניהול תכנון

ניהול תכנון חשיבות רבה נודעת לשלב טרום הביצוע (Pre-Construction) בפרויקטים. שלושת קודקודי משולש להצלחה בפרויקט: 1. לוח זמנים 2. תקציב 3. איכות. על רקע תובנה זו, נבנתה בקבוצת גדיש מעטפת כוללת, הנותנת מענה ייחודי לכל שלבי טרום הביצוע וניהול התכנון, אשר נמצא בלב פעילות קבוצת גדיש.