תפריט
פעילויות

ניהול ביצוע

תחומי ההתמחות של הקבוצה הם: כבישים, גשרים ומנהרות, תשתיות, מערכות טיפול במים ושפכים, שכונות מגורים, מבני ציבור, מלונאות מסחר ומגורים,השבחה וייעוד קרקעות, פיתוח איזורי תעשיה, תיירות וארכיאולוגיה, מתקני ספורט ותרבות ותחבורה מסילתיות.