תפריט
פעילויות

פיקוח

ביצוע הפיקוח כולל: ביצוע ישיבות תאום תכנון לביצוע מידי שבוע עבור החלקים השונים של המבנה בהתאם להתקדמות הפרוייקט. אישורי חשבונות של קבלנים ויועצים והעברתם ליזם. פיקוח ובדיקת ביצוע בשטח, פתרון בעיות והנחיית הקבלן. וידוא עבודת הקבלן בהתאם לנהלי וכמובן עמידה בלוח הזמנים ובתקציב.