תפריט
אודות

אנשי הצוות

חברי דירקטוריון

אפי שורקה

יו"ר דירקטוריון ובעלים

אביגדור קהלני

חבר דירקטוריון

ד"ר צבי ציקליק

חבר דירקטוריון

תא"ל חיים ברק

חבר דירקטוריון
חברי ההנהלה והמטה

רוני סרי

מנכ"ל הקבוצה

תמיר לוין

משנה למנכ"ל

יוסי אברהם

יו"ר אדן גדיש

עוזי בוכבינדר

סמנכ"ל - מנהל תחום תשתיות

עמרי גלברט

סמנכ"ל כספים

אורלון תייר

יחסי ציבור
מנהלי תחומים

אבי רוזנוין

מנהל תחום